Заключение сотрудника Фонда № 1416ЮЗ от 08.12.2020 г.