Заключение сотрудника Фонда № 1430ЮЗ от 08.11.2020 г.