Заключение сотрудника Фонда № 1407ЮЗ от 27.10.2020 г.