Заключение сотрудника Фонда № 1417ЭБ от 20.10.2020 г.