Заключение сотрудника Фонда № 1409ЮЗ от 27.10.2020 г.