Заключение сотрудника Фонда № 1430ЭБ от 23.10.2020 г.