Заключение сотрудника Фонда № 1406ЮЗ от 28.10.2020 г.