Заключение сотрудника Фонда № 1410ЭБ от 27.10.2020 г.