Заключение сотрудника Фонда № 1409ЭБ от 27.10.2020 г.