Заключение сотрудника Фонда № 1404ЭЗ от 01.10.2020 от 01.10.2020 г.