Заключение сотрудника Фонда № 1414ЭБ от 21.10.2020 г.