Заключение сотрудника Фонда № 1394ЮЗ от 26.07.2020 г.