Заключение сотрудника Фонда № 1391ЮЗ от 24.04.2020 г.