Заключение сотрудника Фонда № 1403ЭБ от 22.06.2020 г.