Заключение сотрудника Фонда № 1403ЮЗ от 22.06.2020 г.