Заключение сотрудника Фонда № 1400ЮЗ от 30.04.2020 г.