Заключение сотрудника Фонда № 1379 от 22.05.2020 г.