Заключение сотрудника Фонда № 1384ЮЗ от 30.04.2020 г.