Заключение сотрудника Фонда № 1390ЮЗ от 30.04.2020 г.