Заключение сотрудника Фонда № 1390 от 30.04.2020 г.