Заключение сотрудника Фонда № 1389ЮЗ от 24.04.2020 г.