Заключение сотрудника Фонда № 1399ЮЗ от 30.04.2020 г.