Заключение сотрудника Фонда № 1389 от 20.04.2020 г.