Заключение сотрудника Фонда № 1393ЮЗ от 22.04.2020 г.