Заключение сотрудника Фонда № 1383ЮЗ от 22.04.2020 г.