Заключение сотрудника Фонда № 1394ЭБ от 22.04.2020 г.