Заключение сотрудника Фонда № 1386ЭБ от 21.04.2020 г.