Заключение сотрудника Фонда № 1378ЭБ от 22.04.2020 г.