Заключение сотрудника Фонда № 1400ЭБ от 23.04.2020 г.