Заключение сотрудника Фонда № 1399ЭБ от 23.04.2020 г.