Заключение сотрудника Фонда № 1390ЭБ от 22.04.2020 г.