Заключение сотрудника Фонда № 1388ЭБ от 22.04.2020 г.