Заключение сотрудника Фонда № 1387ЭБ от 22.04.2020 г.