Заключение сотрудника Фонда № 1385ЭБ от 21.04.2020 г.