Заключение сотрудника Фонда № 1379ЭБ от 22.04.2020 г.