Заключение сотрудника Фонда № 1376ЭБ от 21.04.2020 г.