Заключение сотрудника Фонда № 1392ЮЗ от 27.04.2020 г.