Заключение сотрудника Фонда № 1392 от 27.04.2020 г.