Заключение сотрудника Фонда № 1395ЭБ от 23.04.2020 г.