Заключение сотрудника Фонда № 1393ЭБ от 22.04.2020 г.