Заключение сотрудника Фонда № 1392ЭБ от 21.04.2020 г.