Заключение сотрудника Фонда № 1391ЭБ от 22.04.2020 г.