Заключение сотрудника Фонда № 1389ЭБ от 21.04.2020 г.