Заключение сотрудника Фонда № 1384ЭБ от 21.04.2020 г.