Заключение сотрудника Фонда № 1376ЮЗ от 24.04.2020 г.