Заключение сотрудника Фонда № 1383ЭБ от 21.04.2020 г.