Заключение сотрудника Фонда № 1382ЭБ от 21.04.2020 г.