Заключение сотрудника Фонда № тест от 16.04.2020 г.